McAlpine Czyszczak HC26TUBE-SUB

12,92 

SKU: be8c8982ef95 Kategoria:

Opis

Oczyszczalnia Biologiczna JC 2000L

Przeznaczeniem instalacji jest oczyszczenie ścieków bytowo-gospodarczych do przyjaznego środowisku poziomu umożliwiającego odprowadzenie wody bezpośrednio do cieku wodnego lub do gruntu przez np. studnię chłonną. System ten jest przystosowany do odbioru ścieków z gospodarstw domowych.Dostępne są systemy jedno– lub kilkuzbiornikowe w zależności od ilości mieszkańców w gospodarstwie domowym oraz ze względu na przedziały czasowe między wymaganym opróżnianiem osadnika wstępnego. System posiada pełny certyfikat CE w oparciu o normę PN-EN 12566-3+A1:2009. Zapewnia to niezależną weryfikację zarówno wytrzymałości strukturalnej jak i wydajności hydraulicznej systemu.Oczyszczalnie charakteryzuje:- wysoka redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach;- mała powierzchnia niezbędna do montażu;- długa żywotność urządzeń;- bardzo dobre napowietrzanie ścieków;- równomierne i stabilne oczyszczanie ścieków;- możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych;- brak konieczności posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad zastosowanym systemem;- wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne;- nie zatruwa środowiska szkodliwymi gazami;- chemiczne środki czyszczące używane w gospodarstwie domowym nie zakłócają pracy systemu;- możliwość kontroli sprawności oczyszczania;- możliwość wyjęcia dyfuzora bez opróżniania oczyszczalni;- łatwy dostęp do każdej z komór.W skład standardowego wykonania i wyposażenia oczyszczalni wchodzi:a) Zbiornik/zbiorniki z nadbudową i pokrywą- monolityczny wykonany metodą formowania rotacyjnego z polietylenu posiada na zewnętrznym obwodzie ożebrowanie boczne gwarantujące wysoką wytrzymałość mechaniczną; zbiornik zakończony w górnej części cylindrycznie, współśrodkowo ułożonym stożkiem zwężającym się ku szczytowi do średnicy 800 mm; grubość ścianki zbiornika wynosi 8 mm; żebro o wymiarach 15 mm na 30 mm; wlot i wylot ścieków zapewniają króćce odlane rotacyjnie;- przegrody wewnętrzne wykonane z płyty polietylenowej o grubości 8 mm zamocowane do ścian zbiornika za pomocą spawów wykonanych po obu stronach przegród;- pokrywa wykonana z płyty polietylenowej w formie koła dla włazu o średnicy 600 mm; grubość pokrywy 110 mm;- nadbudowa wykonana metodą formowania rotacyjnego z polietylenu posiadająca na zewnętrznym obwodzie ożebrowanie boczne gwarantujące wysoką wytrzymałość mechaniczną;- wlot ścieków surowych oraz wylot ścieków oczyszczonych wykonane z rur polietylenowych zamocowanych w króćcach; przejścia rur przez ściany zewnętrzne zbiornika wykonane jako szczelne.b) Skrzynka sterownicza ze sterowaniem i dmuchawą. Oczyszczalnie ścieków posiadają zamontowane alarmy z sygnałem świetlnym. W przypadku zaświecenia się lampki, należy skontaktować się z Wykonawcą.

Sprawdź u nas eco-market.pl Doprowadzenie wody i kanalizacja

xxxxx

yyyyy